Baggrund og uddannelse

  • Certificeret i NEO-PI-3 personlighedstest
  • Psykoterapeut 
  • Familieterapeut

  • Stressvejleder

  •  Coaching
  • Organisations- og uddannelseskonsulent

  •  Fast supervision

  • Tilknyttet forskningsgruppe om ”Børneliv på tværs”
  • Psykolog med speciale i socialpsykologi. 

  • Lærer med speciale i specialundervisning. 

 
Siden april 1999 har jeg arbejdet som terapeut, først tilknyttet Psykologerne på Trianglen og siden 2002 har jeg været en del af Psykologerne på Østerbrogade 146. Fra 2016 har jeg fået overenskomst med sygesikringen og kan modtage klienter henvist fra lægen, samtidig er jeg flyttet til Brønshøjvej 10, i et lokale hos Brønshøj Fysioterapi.

Jeg har været lektor på en læreruddannelse og har bl.a. lavet efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger. Desuden har jeg været ekstern lektor på RUC og er nu censor ved psykologiuddannelserne  

Jeg har lavet efteruddannelse af lærere i Grønland, for Hjemmestyret i forbindelse med implementeringen af en ny skolelov.

Desuden har jeg arbejdet i forskellige sammenhænge med børn, unge og voksne med problemer. 
Blandt andet har jeg arbejdet i specialklasser i folkeskolen, på døgninstitutioner og i misbrugsprojekt samt været med til at etablere forskellige kommunale ungdomsprojekter .


G. W. Behandling og Undervisning. Brønshøjvej 10, 2700 Brønshøj