Supervision

 Jeg giver supervision specielt til pædagogiske institutioner.

Jeg har stor erfaring i pædagogisk arbejde med børn og unge med forskellige typer af problemer. Det er de erfaringer, samt mine uddannelser, som danner baggrund for supervisionen. 

Supervision kan både organiseres som kollegial supervision, hvor jeg primært tager vare på processen, eller som en individuel supervision.

Hvilken form supervisionen konkret får, aftaler jeg med supervisanderne.

  • Erfaring med undervisning i og supervision 
  • Tværfagligt samarbejde - netværksarbejde Samt  samarbejde på tværs af insitutioner, herunder også forældresamarbejde.
  •  Udvikling af organisationer, specielt pædagogiske institutioner 
  • Supervision af personalegrupper i forbindelse med pædagogisk arbejd

Jeg har lavet kursus i Grønland for professionelle der arbejder med børn fra familier med alkoholproblemer, og jeg har lavet kursus for behandlingsinstitutioner i København om samarbejdet med forældrene.

 
G. W. Behandling og undervisning, Brønshøjvej 10, 2700 Brønshøj